Jag bestämmer inte…..

Nej, vi kan inte bestämma vad som ska komma i en seans med våra släktingar, som gått över. I ett samtal härom kvällen var det svårt att få någon info igen om vad ville klienten få ut av samtalet. Hon ville ha kontakt med en man som betytt mycket. Visst vi fick kontakt och vi fick ett samtal, men  som vanligt så kommer det som kommer. Klienten sa senare lite besviket att hon velat ha någon speciell hälsning, som bara han och hon visste, så att hon förstod att det var han. Ja, vad ska man säga. Vi fick bevis på olika sätt, men om man bestämmer sig i förväg att det vill jag veta, så går det inte till. Jag lyssnade på det kända TV mediet Theresa Caputo, som sa samma sak. Vi kan inte bestämma. Vi får det vi ska ha och behöver. Det är ändå en fantastisk sak som händer.