Vårt sätt att jobba….

Vi får nu en del nya klienter, som aldrig har pratat med oss tidigare, genom dom annonser vi har ute. Dom som ringt oss många gånger kanske i många år vet hur samtalet läggs upp. Vi svarar på frågor och vi tittar inte i kort, utan vi ser och hör och har direktkontakt med vägledarna. Du bör förbereda frågorna, så att vi får något att börja prata om. Om klienten  t ex frågar ”blir det bättre för mig”, så vet vi inte var vi ska börja. Vad menar klienten, menar klienten kärlek, ekonomi eller råd angående byta jobb. Vi vill ha lite bakgrundsinformation var vi ska börja leta. Vi får faktiskt inte veta allt och ibland kanske vi inte förstår svaret just då. Det kommer efteråt. Vi jobbar också på väldigt korta tider, t ex 5 min 50:- och då ska vi ta reda på saker vi inte fått någon fråga om. Spara tid och ställ dina förberedda frågor.